2-70 Từ giã các thần giả để khám phá lại dung mạo đích thực của Thiên Chúa Tình yêu