7-70 Những câu chuyện hay và có ý nghĩa sâu xa của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: vị Hồ